სიახლე

კვლევის დაგეგმვისა და ჩატარების მოკლე კურსი დოქტორანტებისათვის
აკადემიური კვლევა, მეწარმეობა და ინოვაცია
აკადემიური კვლევა, მეწარმეობა და ინოვაცია
ახალგაზრდა მკვლევრის გრანტი 2020 წლისთვის
„დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და რელიგია“
კონკურსი დოქტორანტურის ერთი პოზიციისთვის რელიგიური და კულტურული კვლევების მიმართულებით კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში
კონკურსი დოქტორანტურის ერთი პოზიციისთვის პოლიტოლოგიის სამეცნიერო მიმართულებით კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში
დოქტორანტ გიორგი ჩალაძის სტატია გამომცემლობის SCIENCE PUBLISHING GROUP ჟურნალში