სიახლე

დოქტორანტ თამარ მიქაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ილიაუნის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის დოქტორანტის პირველავტორობით მაღალრეიტინგულ ჟურნალში “ASTROPHYSICAL JOURNAL” სამეცნიერო სტატია გამოქვეყნდა
სადოქტორო პროგრამის „დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და რელიგია“ კოლოკვიუმი როტენბერგში
ALUMNI TALKS: შეხვედრა გიორგი გვალიასთან
შეხვედრების სერია ილიაუნის ალუმნი ჯგუფთან
დასაქმების კვირეული დოქტორანტებისთვის
დოქტორანტ ეკა გურგენაშვილის სტატია
დოქტორანტების რეგისტრაცია დასაქმების კვირეულზე