კატეგორია: ახალი ამბები

ახალგაზრდა მკვლევრის კონკურსის შედეგები

ახალგაზრდა მკვლევრის კონკურსის შედეგები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გოტინგენის გეორგ აუგუსტის უნივერსიტეტს (გერმანია) შორის თანამშრომლობის ფარგლებში კარლ ფრიდრიხ ლემან- ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლისა და მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის მიერ ერთობლივად გამოცხადებული ახალგაზრდა მკვლევრის კონკურსი დასრულდა. კონკურსის მონაწილეები შეაფასა ბრძანებით (N1201-03 20/04/2021) დანიშნულმა კომისიამ. სულ წარმოდგენილი იყო 5 საკონკურსო განაცხადი. ახალგაზრდა მკვლევარის კონკურსისათვის შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად გამოვლინდა თენგიზ ციმნარიძე.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გოტინგენის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კურსი: აკადემიური წერის გამოცდილება დისტანციურ ფორმატში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გოტინგენის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კურსი: აკადემიური წერის გამოცდილება დისტანციურ ფორმატში

ღონისძიება ორგანიზებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის მიერ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური წერის ცენტრსა და გოტინგენის გეორგ აუგუსტის უნივერსიტეტის წერის საერთაშორისო ლაბორატორიასთან (IWLUGOE) თანამშრომლობით. აკადემიური წერის დარგში პარტნიორობის პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ბაკალავრებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს. მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობაა 15. სამუშაო ენა – ინგლისური. კონკურსში მონაწილეობისთვის განიხილებიან მხოლოდ ის პირები,რომელთაც ინგლისურ ენაში აქვთ მინიმუმ B2 დონე. ილიას […]

სადოქტორო კოლოკვიუმი N10

სადოქტორო კოლოკვიუმი N10

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა განაგრძობს კოლოკვიუმების ციკლს „უახლესი ისტორიის გასააზრებლად: მიდგომები, ცნებები და თეორიები“. კოლოკვიუმზე წავიკითხავთ ფრაგმენტებს ისტორიისა და სოციალური მეცნიერებების დარგის ფუნდამენტური, აგრეთვე უახლესი ნაშრომებიდან; კრიტიკულად ვიმსჯელებთ მათ შესახებ და დავამუშავებთ ცნებებსა და თეორიებს, გავეცნობით ახალ სააზროვნო სკოლებსა და მეთოდოლოგიურ მიდგომებს. კოლოკვიუმში მონაწილეობისთვის ვიწვევთ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალსა და აღმოსავლეთ […]

ახალგაზრდა მკლვევრის გრანტი

ახალგაზრდა მკლვევრის გრანტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ერთობლივად აცხადებენ 2021 წლის ახალგაზრდა მკვლევრის გრანტს. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ პოსტდოკებს, რომლებმაც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან 2017 წლის შემდეგ  მიიღეს დოქტორის ხარისხი ჩამოთვლილი დისციპლინებიდან ერთ-ერთში: კულტურის კვლევები, პოლიტიკის მეცნიერება, სოციოლოგია, ფილოლოგია, ფილოსფია, ფსიქოლოგია, ისტორია, ხელოვნების ისტორია ან არქეოლოგია. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ მხოლოდ მეცნიერებათა და […]

სადოქტორო კოლოკვიუმი N9

სადოქტორო კოლოკვიუმი N9

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა განაგრძობს კოლოკვიუმების ციკლს „უახლესი ისტორიის გასააზრებლად: მიდგომები, ცნებები და თეორიები“. კოლოკვიუმზე წავიკითხავთ ფრაგმენტებს ისტორიისა და სოციალური მეცნიერებების დარგის ფუნდამენტური, აგრეთვე უახლესი ნაშრომებიდან; კრიტიკულად ვიმსჯელებთ მათ შესახებ და დავამუშავებთ ცნებებსა და თეორიებს, გავეცნობით ახალ სააზროვნო სკოლებსა და მეთოდოლოგიურ მიდგომებს. კოლოკვიუმში მონაწილეობისთვის ვიწვევთ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალსა და აღმოსავლეთ […]

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გოტინგენის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კურსი: აკადემიური წერის გამოცდილება დისტანციურ ფორმატში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გოტინგენის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კურსი: აკადემიური წერის გამოცდილება დისტანციურ ფორმატში

ღონისძიება ორგანიზებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის მიერ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური წერის ცენტრთან და გოტინგენის გეორგ აუგუსტის უნივერსიტეტის წერის საერთაშორისო ლაბორატორიასთან (IWLUGOE) თანამშრომლობით. აკადემიური წერის დარგში თანამშრომლობით პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ბაკალავრებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს. მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობაა 15. სამუშაო ენაა ინგლისური. კონკურსში მონაწილეობისთვის განიხილებიან მხოლოდ ის პირები, ვისაც ინგლისურ ენაში აქვს მინიმუმ B2 […]

სადოქტორო კოლოკვიუმი N8

სადოქტორო კოლოკვიუმი N8

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა განაგრძობს კოლოკვიუმების ციკლს „უახლესი ისტორიის გასააზრებლად: მიდგომები, ცნებები და თეორიები“. კოლოკვიუმზე წავიკითხავთ ფრაგმენტებს ისტორიისა და სოციალური მეცნიერებების დარგის ფუნდამენტური, აგრეთვე უახლესი ნაშრომებიდან; კრიტიკულად ვიმსჯელებთ მათ შესახებ და დავამუშავებთ ცნებებსა და თეორიებს, გავეცნობით ახალ სააზროვნო სკოლებსა და მეთოდოლოგიურ მიდგომებს. კოლოკვიუმში მონაწილეობისთვის ვიწვევთ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალსა და აღმოსავლეთ […]

სადოქტორო კოლოკვიუმი N7

სადოქტორო კოლოკვიუმი N7

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა განაგრძობს კოლოკვიუმების ციკლს „უახლესი ისტორიის გასააზრებლად: მიდგომები, ცნებები და თეორიები“. კოლოკვიუმზე წავიკითხავთ ფრაგმენტებს ისტორიისა და სოციალური მეცნიერებების დარგის ფუნდამენტური, აგრეთვე უახლესი ნაშრომებიდან; კრიტიკულად ვიმსჯელებთ მათ შესახებ და დავამუშავებთ ცნებებსა და თეორიებს, გავეცნობით ახალ სააზროვნო სკოლებსა და მეთოდოლოგიურ მიდგომებს. კოლოკვიუმში მონაწილეობისთვის ვიწვევთ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალსა და აღმოსავლეთ […]

სადოქტორო კოლოკვიუმი N6

სადოქტორო კოლოკვიუმი N6

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა აგრძელებს კოლოკვიუმების ციკლს „უახლესი ისტორიის გასააზრებლად: მიდგომები, ცნებები და თეორიები“. კოლოკვიუმზე წავიკითხავთ ფრაგმენტებს ისტორიისა და სოციალური მეცნიერებების დარგის ფუნდამენტური, აგრეთვე უახლესი ნაშრომებიდან; კრიტიკულად ვიმსჯელებთ მათ შესახებ და დავამუშავებთ ცნებებსა და თეორიებს, გავეცნობით ახალ სააზროვნო სკოლებსა და მეთოდოლოგიურ მიდგომებს. კოლოკვიუმში მონაწილეობისთვის ვიწვევთ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალსა და აღმოსავლეთ […]

სადოქტორო კოლოკვიუმი N5

სადოქტორო კოლოკვიუმი N5

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა განაგრძობს კოლოკვიუმების ციკლს „უახლესი ისტორიის გასააზრებლად: მიდგომები, ცნებები და თეორიები“. კოლოკვიუმზე წავიკითხავთ ფრაგმენტებს ისტორიისა და სოციალური მეცნიერებების დარგის ფუნდამენტური, აგრეთვე უახლესი ნაშრომებიდან; კრიტიკულად ვიმსჯელებთ მათ შესახებ და დავამუშავებთ ცნებებსა და თეორიებს, გავეცნობით ახალ სააზროვნო სკოლებსა და მეთოდოლოგიურ მიდგომებს. კოლოკვიუმში მონაწილეობისთვის ვიწვევთ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალსა და აღმოსავლეთ […]