მართვა

საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა – საბჭო და თანამშრომლები

საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის საბჭო:

  • პროფ. ნინო დობორჯგინიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
  • პროფ. გიორგი გვალია,  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე
  • პროფ. გიგა ზედანია 
  • პროფ. ნინო მატარაძე, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანი
  • პროფ. დავით თარხნიშვილი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი
  • პროფ. დიმიტრი ჯაფარიძე, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი
  • პროფ. ნინო პატარაია, საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის სპიკერი
  • პროფ. გია ნოდია, პროფესორების წარმომადგენელი
  • ნანა ხეცურიანი, დოქტორანტების წარმომადგენელი 

საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის საბჭო იღებს ძირითად გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც აქვთ გავლენა საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის პასუხისმგებლობებსა და ამოცანებზე. საბჭოს სხდომებზე ფასდება  საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის მუშაობა, განისაზღვრება მისი სტრატეგია და მუდმივად იხვეწება სკოლის საქმიანობა.