საკონტაქტო ინფორმაცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5     
თბილისი 0162, საქართველო                            

(+995 32) 222 00 09
ფაქსი: (+995 32) 223 10 26

info@iliauni.edu.ge